Va multumim pentru interesul acordat serviciilor Pensiunii Milexim. Pentru noi, având în vedere relatia speciala cu dvs., este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati. În aceeasi masura, confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal este extrem de importanta pentru noi.

 

Ce date prelucram?

 

În vederea livrarii bunurilor si serviciilor solicitate, confirmarii comenzii, informarii dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de raspunsuri la reclamatiile plasate si serviciilor oferite, precum si a exercitarii unor activitati comerciale, de promovare a bunurilor si serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica, monitorizare a vânzarilor si comportamentului de cumparare a clientilor, activitati administrative si de media, sunteti de acord sa ne încredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, cnp, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon. Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politica.

 

Care este scopul si temeiul juridic al prelucrarii?

 

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamântul dvs. sunt si vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmeaza.

Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza în temeiul consimtamântului dvs. în acest sens, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit în cele ce urmeaza Regulament/ul. Situatiile în care S.C. MILEXIM S.R.L. va colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal si scopurile în vederea carora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:

 1. Scopul prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal în cazul înscrierii la evenimentele organizate de S.C. MILEXIM S.R.L. consta în transmiterea biletului de acces la eveniment, permiterea accesului la eveniment, pe baza datelor înregistrate, comunicarea de informatii legate de eveniment, informarea cu privire la evenimente asemanatoare cu cel la care v-ati înscris, organizate pe viitor si facturare, în cazul evenimentelor contra-cost;
 2. Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a va informa despre produsele si serviciile noastre si evenimentele organizate de noi.
 3. Atunci când postati comentarii sau întrebari pe platforma facebook, se retine numele dvs. si orice date furnizati în acel comentariu/ mesaj în scopul notificarii ulterioare cu privire la serviciile, produsele sau evenimentele organizate de noi.
 4. Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care sa ne permita sa dezvoltam noi produse, sa aducem anumite ajustari, sa luam decizii de business mai bune sau sa îndeplinim asteptarile clientilor sau potentialilor clienti la standarde cât mai înalte.

 

Cine are acces la datele Dvs.?

 

Va aducem la cunostinta ca pentru functionarea eficienta a colaborarii cu dvs. atât prin intermediul email-ului cât si a retelei de socializare facebook, la datele dvs.de acces au doar persoanele angajate, delegate din interiorul firmei. Categoriile de servicii si datele cu caracter personal utilizate sunt urmatoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 3. Servicii de facturare - nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 4. Servicii de curierat/posta - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 5. Servicii de trimitere SMS - numarul de telefon;
 6. Servicii de procesare plati online - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail, numar de telefon;
 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa, CNP;
 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresa, CNP;

 

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

 

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu dvs., precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai curta decât termenul general de prescriptie.

 

Care sunt drepturile Dvs.?

 

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date– aveti dreptul de a obtine din partea S.C. MILEXIM S.R.L. o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., S.C. MILEXIM S.R.L. poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; în cazul în care introduceti cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre S.C. MILEXIM S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; S.C. MILEXIM S.R.L. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la stergerea datelor– aveti dreptul de a obtine din partea S.C. MILEXIM S.R.L. stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate, iar S.C. MILEXIM S.R.L. are obligatia de a sterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine S.C. MILEXIM S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei române; S.C. MILEXIM S.R.L. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii– aveti dreptul de a obtine din partea S.C. MILEXIM S.R.L. restrictionarea prelucrarii în cazul în care va aflati într-unul din urmatoarele cazuri: (i) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite S.C. MILEXIM S.R.L. sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar Dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) S.C. MILEXIM S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale S.C. MILEXIM S.R.L. prevaleaza asupra drepturilor Dvs.; S.C. MILEXIM S.R.L. va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor– aveti dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre S.C. MILEXIM S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, în anumite conditii; în exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Pensiunea Milexim la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie– aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara în care va aflati, în orice moment, prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângereîn fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de S.C. MILEXIM S.R.L. pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.

 

Cum aveti acces la datele Dvs.?

 

Pensiunea Milexim va va furniza informatiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate în exercitarea de catre Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite gratuit de Pensiunea Milexim. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Pensiunea Milexim poate:

(i) fie sa perceapa o taxa, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

(ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Pensiunea Milexim, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim!